ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК: ПРОБЛЕМИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СВІТОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

  • М.П. Панковець
Ключові слова: інноваційні технології, суспільно-економічний прогрес, постіндустріальне суспільство, чинники інноваційного процесу, інституційне середовище, державна інноваційна політика

Анотація

Розвиток інноваційних технологій має сьогодні для людського суспільства вирішальне значення. Саме вони є найефективнішим каталізатором суспільно-економічного прогресу. Інноваційність розвитку в сучасних умовах має дуалістичне  значення: з одного боку, вона є необхідною вимогою і бажаним результатом для подальшого цивілізаційного прогресу, з іншого – вона стає інструментом тиску сильніших суб’єктів на слабші, поглиблює нерівномірність світового розвитку, загострює глобальні суперечності і ставить людство перед новими, абсолютно незнайомими йому викликами.  Отже, тема інноваційних технологій є сьогодні однією з найактуальніших. У коло її питань включено передусім ті, що пов’язані з пошуком середовища, умов і чинників, які найбільше сприяють розвитку інновацій, водночас мають бути враховані і зважені всі потенційні ефекти, вигоди й можливі загрози від їх упровадження.

Посилання


1. Історія економічних учень. Хрестоматія : навчальний посібник / уклад. В.Д. Базилевич та ін. ; за ред. В.Д. Базилевича. Київ : Знання, 2011. 1198 с.
2. Тоффлер Е. Третя хвиля ; пер. з англ. А. Євса. Київ : Всесвіт, 2000. 480 с.
3. Євтушевська О.В. Роль інноваційних технологій у розвитку суспільства Інвестиції: практика та досвід. 2013. № 21. С. 14–16.
4. Інноваційна Україна 2020. URL: http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2015/07/Інноваційна Україна-2020++pdf (дата звернення: 18.03.2019).
5. Україна 2030: Доктрина збалансованого розвитку. Львів : Кальварія, 2017. 168 с.
Опубліковано
2019-06-27
Сторінки
109-112
Розділ
СЕКЦІЯ 4 РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА