АНАЛІЗ СТАНУ АВТОМАТИЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

  • О.С. Квілінський
Ключові слова: автоматизація, підприємство, управління, програмне забезпечення, процес

Анотація

На основі проведеного аналізу надано оцінку щорічного світового постачання засобів автоматизації (програмних продуктів та робототехніки) на світовому ринку, визначено основні країни – постачальниці даного програмного продукту. Визначено позитивну динаміку щодо впровадження специфічних програмно-технічних комплексів для здійснення автоматизації технологічних процесів виробництва. Проведено оцінку автоматизації сфери управління українськими підприємствами, на основі чого визначено пріоритетні напрями автоматизації сфери управління вітчизняними промисловими підприємствами, серед яких переважають автоматизація інструментів маркетингу та використання хмарних технологій.

Посилання


1. Автоматизация бизнес-процессов как необходимое условие эффективности компании. URL: https://www.kp.ru/guide/avtomatizatsija-biznesa.html (дата звернення: 16.03.2019).
2. Аналіз ринків. URL: http://www.tadviser.ru/index.php/Аналитика_TAdviser (дата звернення: 14.03.2019).
3. Где в Украине людей заменяют роботами. URL: https://ubr.ua/ukraine-and-world/technology/gde-v-ukraine-ludei-zameniaut-robotami-451074 (дата звернення: 22.03.2019).
4. Дані International Federation of Robotics. URL: https://ifr.org/free-downloads/ (дата звернення: 10.03.2019).
5. Лідери світового ринку ERP-систем. URL: https://www.panorama-consulting.com/resource-center/erp-industry-reports/panoramas-2018-erp-report/ (дата звернення: 10.03.2019).
6. Хлебенских Л.В., Зубкова М.А., Саукова Т.Ю. Автоматизация производства в современном мире. Молодой ученый, 2017. № 16. С. 308–311. URL: https://moluch.ru/archive/150/42390/. (дата звернення: 16.03.2019).
7. Пономаренко В.С., Золотарьова І.О., Бутова Р.К. Інформаційні системи в економіці : навчальний посібник. Харків : ХНЕУ, 2011. 176 с.
8. Верескун М.В., Гусєва О.Ю., Ляшко Д.В. Розвиток інформаційних технологій як фактор трансформації методології управління підприємствами. Ефективна економіка. 2015. № 12. URL: http://www.economy.nauka.com.ua (дата звернення: 10.03.2019).
9. Максимов А.А. Структура информационных потоков современного промышленного предприятия. URL: http://www.aselibrary.ru/digital_resources/journal/irr/2005/number_5/number_5_2/number_5_2316/ (дата звернення: 16.03.2019).
10. Кузьмін О.Є., Георгіаді Н.Г. Формування і використання інформаційної системи управління економічним розвитком підприємства : монографія. Львів : Львівська політехніка, 2006. 368 с.
11. Kwilinski A. Mechanism of formation of industrial enterprise development strategy in the information economy. Virtual Economics. 2018. № 1(1). Р. 7–24.
12. Kwilinski A. Mechanism for assessing the competitiveness of an industrial enterprise in the information economy. Research Papers in Economics and Finance. 2018. № 3(1). Р. 7–16. URL: https://doi.org/10.18559/ref.2018.1.1. (дата звернення: 16.03.2019).
13. Кwilinski A. Mechanism of modernization of industrial sphere of industrial enterprise in accordance with requirements of the information economy, Marketing and Management of Innovations. 2018. № 4. Р. 116–128. URL: http://doi.org/10.21272/mmi.2018.4-11. (дата звернення: 16.03.2019).
Опубліковано
2019-06-27
Сторінки
67-71
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ