МІЖНАРОДНИЙ БРЕНДИНГ – ЕВОЛЮЦІЙНИЙ ЕЛЕМЕНТ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

  • Т.Є. Шедякова
  • В.І. Шаповал
Ключові слова: бренд, бренд-менеджмент, брендинг, торговельна марка, глобалізація, конкурентоспроможність, міжнародний ринок

Анотація

Статтю присвячено питанням вивчення брендингу в контексті інтеграції вітчизняних підприємств у міжнародне бізнес-середовище та світову економіку у цілому. Визначено теоретичні та методологічні аспекти формування наукового уявлення про цей вид економічної діяльності, а також розглянуто можливі варіанти його розвитку; визначено внутрішні механізми використання бренд-менеджменту на підприємствах та умови, за яких його доцільно використовувати. Розглянуто сутність, історію та еволюцію бренд-менеджменту та його складників, а також запропоновано авторський підхід до його впровадження в управлінську діяльності як одного з найсучасніших інструментів підвищення конкурентоспроможності підприємства.

Посилання


1. Aaker D. Building Strong Brands. New York : Free Press, 1996. 400 p.
2. Івашова Н.В. Місце брендингу в сучасних маркетингових концепціях. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2011. Т. II. № 4. С. 89–97.
3. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 № 3689-XII. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3689-12 (дата звернення: 11.03.2019).
4. Оврачук М.П. Глобалізація брендів в сучасних умовах. Фінансовий простір. 2012. № 1(5). С. 13–18.
5. Проблеми формування і функціонування регіональних брендів в Україні : матеріали круглого столу. Маркетинг і реклама. 2006. № 7–8. С. 24–31.
6. Безрукова Н.В., Свічкар В.А. Особливості бренд-менеджменту в транснаціональних корпораціях. Ефективна економіка. 2014. № 2. URL: http://77.121.11.9/bitstream/PoltNTU/1514/1/67_Bezrukova_Svichkar_Article_2.pdf (дата звернення: 11.03.2019).
7. Мазаракі А.А. Інститутотворча функція сучасної мережевої роздрібної торгівлі. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2016. № 4. C. 5–21.
Опубліковано
2019-06-27
Сторінки
18-22
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ