ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДОБРОВІЛЬНОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

  • Е.І. Гатаулліна
Ключові слова: добровільне медичне страхування, страхування життя, обов’язкове медичне страхування, страхові компанії, страховий поліс

Анотація

У статті зазначено основні тенденції розвитку ринку добровільного медичного страхування, а також проаналізовано його основні переваги та недоліки, які впливають на розвиток ринку добровільного медичного страхування в Україні, вивчено фінансові показники діяльності страхових компаній з добровільного медичного страхування.

Посилання

1. Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України від 19 листопада 1992 р. № 2801-XII; зі змін. і доп. від 9 квітня 2015 р. № 28. Ст. 237. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2801-12.
2. Про внесення змін до Податкового кодексу України: щодо стимулювання добровільного медичного страхування:Пояснювальна записка від 25 червня 2014 р. № 4164а. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=51468.
3. Про страхування: Закон України від 7 березня 1996 р. № 86/98-ВР; зі змінами і доповненнями від 20 грудня 2016 р. URL: http://www.rada.gov.ua.
4. Костак З., Завійська О. Зарубіжний досвід розвитку загальнообов’язкового державного медичного страхування. URL: http://www.lac.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/kafedry/Bankivskoi_Spravy/Docs/Kaf_Banku_Presentation_Kostak_2014.pdf.
5. Медичне страхування. ТОП-10 страхових компаній. Forinsurer. URL: http://forinsurer.com.
6. Ніколаєнко С. Маркетингові дослідження ринку добровільного медичного страхування. Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки. 2016. № 3.
7. Оцінка діяльності страхових компаній. Ліга страхових організацій України. URL: http://uainsur.com/massmedia.
8. Пахненко О., Лисенко В. Мікрострахування як підґрунтя для розвитку добровільного медичного страхування в Україні. URL: https://docviewer.yandex.ua/?url=http%3A%2F%2Fbusinessinform.net.
Опубліковано
2019-05-27
Сторінки
45-48
Розділ
СЕКЦІЯ 8 ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ