ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ АУДИТУ ГРОШОВИХ КОШТІВ У КАСІ ТА НА РАХУНКАХ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ У БАНКУ

  • О.Г. Рябчук
  • І.Р. Коротаєва
Ключові слова: грошові кошти, каса, банк, аудит, фінансово-господарська діяльність, аналіз

Анотація

У статті висвітлено особливості проведення аудиту грошових коштів у касі та на рахунках суб’єкта господарювання в банку. Зазначено типові порушення, які можуть бути виявлені під час проведення даного аудиту. Виявлено основні проблеми аудиту грошових коштів у касі та на рахунках суб’єкта господарювання у банку, а також надано рекомендації щодо його вдосконалення.

Посилання

1. Ковальова О.В., Гришко Н.В. Проблеми аудиту грошових коштів та їх вирішення. URL: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=25105.
2. Радіонова Н.Й. Концептуальний підхід до організації та методики проведення аудиту грошових коштів підприємства. URL: http://www.m.nayka.com.ua/?op=1&j=efektyvna-ekonomika&s=eng&z=5750.
3. Виноградова М.О., Жидєєва Л.І. Аудит: навч. посіб. К.: Центр учбової літератури, 2014. 654 с.
4. Організація та методика аудиту: посібник / Л.М. Ячнева та ін. Х.: Форт, 2014. 121 с.
5. Бондаренко Н.М., Таран В.В. Організація обліку і контролю грошових коштів. URL: http://bses.in.ua/journals/2017/17_2017/46.pdf.
6. Аналіз надходження та вибуття грошових коштів підприємства. URL: http://pidruchniki.com/1164110553660/ekonomika/analiz_nadhodzhennya_vibuttya_groshovih_koshtiv_pidpriyemstva.
7. Самсонова К.В., Буряк В.О. Проблеми аудиту в Україні та шляхи їх подолання. URL: http://www.kntu.kr.ua/doc/zb_10_3/stat_10_3/62.pdf.
Опубліковано
2019-05-24
Сторінки
181-184
Розділ
СЕКЦІЯ 8 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ