ІНФОРМАЦІЙНО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В УПРАВЛІННІ РЕАЛЬНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ

  • Т.О. Мулик
  • А.О. Цуркан
Ключові слова: основні засоби, реальні інвестиції, інвестиційна поведінка, інформаційне забезпечення, аналітична робота, аналіз

Анотація

У статті визначено інформаційно-організаційні засади аналізу основних засобів в управлінні реальними інвестиціями. Виділено основні етапи аналітичної роботи під час інвестування основних засобів, визначено завдання аналізу для його оптимізації і результативності та висвітлено основні джерела інформаційного забезпечення. Досліджено види мотивації інвестиційної поведінки, яка має вплив на інформаційне та методичне забезпечення аналізу основних засобів як об’єктів реального інвестування.

Посилання

1. Мулик Т.О. Аналіз господарської діяльності: навч. посібник // Т.О. Мулик, О. А. Материнська, О.Л. Пльонсак; м-во освіти і науки України, ВНАУ. Київ: ЦУЛ, 2017. 288 с.
2. Аналіз господарської діяльності [текст]: навч. Посібник / [за заг. ред. І.В. Сіменко, Т.Д. Косової] К.: Центр уч. літ. , 2013. 384 с.
3. Боярко І.М. Інвестиційний аналіз: навч. посібник / І.М.Боярко, Л.Л. Гриценко. К. : Центр уч. літ., 2011. 400 с
4. Гура Н.О. Облік видів економічної діяльності: підручник / Н.О. Гура. К.: Центр уч. літ., 2010. 392 с.
5. Індекси капітальних інвестицій 2017 рік // Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
Опубліковано
2019-05-24
Сторінки
173-177
Розділ
СЕКЦІЯ 8 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ