ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ФРАНЧАЙЗИНГУ В УКРАЇНІ

  • Л.В. Момот
Ключові слова: процес глобалізації, франчайзинг, франшиза, франчайзер, франчайзі, форми франчайзингу

Анотація

Стаття присвячена глобалізації франчайзингових операцій в Україні.  Не менш важливим фактором, що характеризує процес глобалізації, є поява глобальних компаній, які здійснюють свою діяльність в різних країнах світу і мають значний вплив на формування міжнародних економічних відносин.

Посилання

1. Цивільний Кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV. Глава 76: “Комерційна концесія” , статті 1115- 1129.
2. Господарський Кодекс від 16.01.2003 № 436-IV. Глава 36: “Використання у підприємницькій діяльності прав інших суб’єктів господарювання (комерційна концесія)”, статті 366-376
3. Цірат А.В. Франчайзинг і франчайзинговий договір: Навчально-практичний посібник. - К.: Істина, 2002. - 240 с.
4. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. − М.: “Статут”, 2002. − Книга третья: Договоры о выполнении работ и оказании услуг.– 1038с.
5. Дмитришин В. С. Договір комерційної концесії та договір франчайзингу. Співвідношення понять та правова природа // Часопис Київського університету права – 2010. − №3. – С. 199-203
6. Суховатий О.В. Особливості реалізації франчайзингу в Україні // Проблеми науки.– 2007. − № 2. – С. 62-64
7. Сайт Асоціації франчайзингу (України) [Електронний ресурс]
- Режим доступу: http:// www.franchisegroup.com . Назва з екрану
Опубліковано
2019-05-24
Сторінки
169-173
Розділ
СЕКЦІЯ 8 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ