ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ЗАТРАТ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

  • Ю.І. Клюс
Ключові слова: затрати, підприємство, ознака, класифікація, облік

Анотація

У статті порівняно системи класифікації затрат у вітчизняному і зарубіжному обліку, розглянуто ознаки класифікації затрат, досліджено класифікацію затрат за калькуляційними статтями, запропоновано додаткові ознаки класифікації затрат, обґрунтовано застосування запропонованої класифікації на промислових підприємствах.

Посилання

1. Голов С. Класифікація витрат для прийняття управлінських рішень // Податкове планування. 2006. №4(66). С. 27–34.
2. Ільків Л.А. Класифікація витрат виробництва як необхідна передумова об’єктивного обліку і дієвого контролю // Облік і фінанси АПК. 2007. № 1–2. – С. 105–108.
3. Мачулка О. Облік та аналіз витрат: управлінський аспект // Бухгалтерський облік і аудит. 2008. №8. С. 30–34.
4. Несвет В.І. Місце витрат у системі економічних категорій підприємства // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2006. №6. С. 221–223.
5. Турило А.М., Кравчук Ю.Б., Цуцурук Н.М. Уточнення сутності поняття «витрати» і їхньої економічної оцінки на підприємстві // Актуальні проблеми економіки. 2004. № 11(41).
6. Слюсарчук Л. Вплив класифікації затрат на прийняття управлінських рішень // Облік і фінанси АПК. 2006. № 6. С. 102–106.
7. Сук Л. Склад і класифікація витрат на підприємствах // Бухгалтерія в сільському господарстві. 2007. № 20(197). С. 46–49.
Опубліковано
2019-05-24
Сторінки
165-169
Розділ
СЕКЦІЯ 8 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ