АУДИТОРСЬКА ОЦІНКА ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ ЗА УМОВ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

  • Г.В. Даценко
Ключові слова: аудит, фінансовий стан, аудиторська оцінка, банкрутство підприємства, діагностика банкрутства

Анотація

Стаття присвячена дослідженню аудиторської оцінки ймовірності банкрутства підприємств за умов фінансової кризи. Некеровані процедури банкрутства пов’язані із зовнішніми факторами, на які підприємство майже не має можливості впливати або має дуже слабкий вплив. Втрати від збанкрутілих підприємств відчувають не лише його працівники, контрагенти, акціонери, але й держава у вигляді зменшення грошового обігу, порушення принципів кредитування та повернення боргів, перерозподілу сплати податків на інших суб’єктів господарювання. Метою статті є аналіз затребуваних у світовій практиці методик аудиторської оцінки ймовірності банкрутства та уточнення їх основних недоліків і переваг.

Посилання

1. Левченко Л., Федорець М. Удосконалення методики діагностики ймовірності банкрутства підприємства. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2011. № 2. С. 151–153.
2. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 14 травня 1992 року № 2343-XII // Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2343-12.
3. Кузьмін О., Мельник О. Нормативно-критеріальне забезпечення діагностики фінансового стану підприємства. Фінанси України. 2013. № 8. С. 105–109.
4. Матвійчук А. Аналіз та прогнозування розвитку фінансово-економічних систем із використанням нечіткої логіки: монографія. Київ: ЦНЛ, 2005. 206 с.
5. Терещенко О. Антикризове фінансове управління на підприємстві. Київ: Київський національний економічний ун-т, 2004. 268 с.
Опубліковано
2019-05-24
Сторінки
161-165
Розділ
СЕКЦІЯ 8 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ