ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ В РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

  • О.О. Височан
Ключові слова: бухгалтерський облік, позабюджетна неприбуткова організація, релігійна організація, цільове фінансування, благодійна допомога

Анотація

Робота присвячена висвітленню окремих методичних аспектів обліку в релігійних організаціях за низкою функціональних ланок, таких як облік благодійництва, реалізація предметів релігійного призначення, безоплатна передача активів організації. Удосконалено методику обліку надходжень релігійної організації, пов’язаних зі здійсненням нею треб для прихожан. Розроблено номенклатуру субрахунків для обліку предметів релігійного призначення, доходів, витрат та іншого фінансування релігійної організації. Удосконалено систему бухгалтерського обліку щодо операцій з реалізації предметів релігійного призначення у церковній крамниці. Розвинуто прийняту кореспонденцію рахунків з безоплатної передачі предметів релігійного призначення з урахуванням запропонованих аналітичних рахунків.

Посилання

1. Ахунов Р.Р., Галимова Г.А., Ишмухаметов Н.С., Курбанаева Л.Х. Основы экономики и бухгалтерского учета религиозной организации: учебное пособие. Уфа: изд-во БГПУ, 2016. 190 с.
2. О значении и особенностях послушания приходского бухгалтера. Церковный вестник. 2004. № 22 (299). URL: http://www.tserkov.info/obraz/?ID=4495.
3. Макальская М.Л. Бухгалтерский учет в местной религиозной организации – православном приходе: проблемы и некоторые пути их решения. 2012. № 5. С. 15–18.
4. Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України від 23 квітня 1991 р. № 987-ХІІ.
5. Додіна Є.Є. Створення і реєстрація релігійних організацій в Україні. Наукові праці Одеської національної юридичної академії. 2009. Т. 8. С. 171–177.
6. Мягкова С.В. Учет и налогообложение использования епархиальных взносов в религиозной некоммерческой организации. Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. 2014. № 14 (350). С. 22–25.
7. Золотухін О.О. Основи бухгалтерського обліку релігійних організацій. Вісник податкової служби України. 2009. № 21 (545). URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/DG090448.html.
8. Церковні треби. URL: http://cerkva.kiev.ua/bohosluzhinnya/cerkovni-trebi.html.
9. Рябко И. Как устанавливаются цены на требы и обряды? URL: http://pravlife.org/content/kak-ustanavlivayutsya-ceny-na-treby-i-obryady.
10. Маркина М.В., Ефремова С.А. Учет в религиозных организациях. Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. 2005. № 24 (144). С. 13–17.
11. Височан О.О. Особливості облікового відображення благодійної допомоги у неприбуткових небюджетних організаціях. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2014. № 794. С. 139–144.
12. Мезенин Н.А., Верзакова А.В. Особенности бухгалтерского учета в религиозных организациях. Известия УрГЭУ. 2010. № 4 (30). С. 40–43.
13. Золотухін О.О. Особливості торгівлі в церковній крамниці: юридичні аспекти, оподаткування та облік. Вісник податкової служби України. 2006. № 28. URL: http://arhiv.orthodoxy.org.ua/uk/dopovidi_ta_promovi/2007/09/13/9814.html.
14. Папінова О. Бухгалтерський облік у неприбуткових організаціях. URL: https://uteka.ua/ua/publication/Buxgalterskij-uchet-v-nepribylnyx-organizaciyax.
15. Нестеренко М. Облік благодійної допомоги у благодійної організації. Податки та бухгалтерський облік. 2017. № 90. URL: https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2017/november/issue-90/article-31801.html.
16. Романів Є.М., Дида О.В. Бухгалтерський облік і оподаткування неприбуткових організацій: особливості та порядок проведення в Україні. Молодий вчений. Економічні науки. 2017. № 11 (51). С. 1290–1294.
17. Малиновська К.О. Бухгалтерський облік і звітність як невід’ємна складова діяльності громадської організації – суб’єкта цивільно-правових відносин. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». 2016. № 3 (31). С. 174–179.
18. Височан О.О. Особливості обліку запасів у небюджетних неприбуткових організаціях. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Економіка і менеджмент». 2017. Вип. 23. Ч. 2. С. 101–104.
Опубліковано
2019-05-24
Сторінки
153-157
Розділ
СЕКЦІЯ 8 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ