ОСОБЛИВОСТІ ВИБОРУ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

  • С.В. Приймак
  • І.В. Будай
Ключові слова: суб’єкт малого підприємництва, податки, спрощена система оподаткування, загальна система оподаткування, фінансовий результат

Анотація

Питання оподаткування малого та середнього бізнес є одним з найбільш актуальних в Україні. Розвитку малого підприємництва перешкоджає низка економічних та організаційних факторів, де особливу роль відіграє механізм його оподаткування. Слід зазначити, що ефективність бізнесу прямо залежить від правильності вибраної системи оподаткування. У статті розглянуто порівняльну характеристику систем оподаткування для малого бізнесу, які діють на підставі Податкового кодексу України, зазначено їх переваги та недоліки. Окреслено проблеми та перспективи оподаткування для суб’єктів малого бізнесу. Наведено особливості оподаткування суб’єктів малого підприємництва на прикладі ТзОВ «Молочний бар». Зроблено висновки щодо наслідків цих змін та їх впливу на розвиток малого бізнесу в Україні.

Посилання

1. Податковий кодекс від 2 грудня 2010 р. № 2755 –VI.
2. Кміть В., Судомир М. Переваги та недоліки функціонування спрощеної системи оподаткування в Україні. Інноваційна економіка. 2013. № 1. С. 57–62.
3. Котенко Л., Фадєєва Г. Аналіз проблематики функціонування та перспективи розвитку спрощеної системи оподаткування в Україні. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. 2014. Вип. 1. С. 31–40.
4. Малий бізнес: стан і тенденції (матеріал підготовлено за сприяння зведеного інформаційно-довідкового відділу Держпідприємництва). Підприємництво в Україні. 2016. № 6–7.
Опубліковано
2019-05-24
Сторінки
149-152
Розділ
СЕКЦІЯ 8 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ