ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА В УКРАЇНІ

  • Ю.Г. Тустановський
Ключові слова: фінансове посередництво, фінансові інститути, банки, кредити банків, зобов’язання банків

Анотація

У статті проаналізовано структуру фінансових інститутів в Україні. Оцінено роль банківського сектору в розвитку фінансового посередництва. Визначено проблеми та перспективи розвитку банківського посередництва в Україні.

Посилання

1. Підсумки діяльності фінансових компаній, ломбардів та юридичних осіб (лізингодавців) за 2016 рік. URL: https://www.nfp.gov.ua/files/17_Dep_Repetska/FK_4%20кв_2016.pdf.
2. Дані фінансової звітності банків України. URL: http://www.bank.gov.ua.
3. Валовий внутрішній продукт. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/2017.
4. Активи банківського сектора Великобританії досягнуть 950% ВВП до 2050 року – Банк Англії. URL: https://news.finance.ua/ua/news/-/340147/aktyvy-bankivskogo-sektora-velykobrytaniyi-dosyagnut-950-vvp-do-2050-roku-bank-angliyi.
5. Сайт Фонду гарантування вкладів фізичних осіб України. URL: www.fg.gov.ua
6. Смовженко Т.С., Денис О.Б. Оцінка фінансових втрат банків України від кредитних операцій. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України»; відп. ред. В.С. Кравців. Львів, 2016. Вип. 2(118). С. 82–88.
7. Держбанки роблять вигляд, що виконують інсайдерський норматив НБУ. URL: http://nk.org.ua/ekonomika/derjbanki-roblyat-viglyad-scho-vikonuyut-insayderskiy-normativ-nbu-136032.
Опубліковано
2019-05-24
Сторінки
137-142
Розділ
СЕКЦІЯ 7 ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ