ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ, РОЗМІЩЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

  • О.О. Стороженко
  • О.П. Шейко
  • Т.В. Романенко
Ключові слова: фінансові ресурси підприємства, фінансовий потенціал підприємств, власні та залучені ресурси, грошові фонди, приватне підприємство

Анотація

У статті досліджено економічну сутність та види фінансових ресурсів, їх характеристику та джерела формування. Проаналізовано ефективність використання фінансових ресурсів вітчизняними та зарубіжними підприємствами. Розглянуто актуальні проблеми їх розміщення та надано пропозиції щодо вдосконалення управління фінансовими ресурсами вітчизняними підприємствами.

Посилання

1. Завгородній А.Г., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. К.: Знання, 2000. 404 с.
2. Павлюк К.В. Фінансові ресурси держави: монографія. К.: НІОС, 2007. 24 с.
3. Лігоненко Л.О. Фінанси підприємств: підручник. К.: КНТЕУ, 2006. 491 с.
4. Козачок І.А. Формування та управління ефективним використанням фінансових ресурсів підприємства. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2011. № 47. С. 277–283.
5. Бердар М.М. Фінанси підприємств. навч. посіб. К.: Центр учбової літератури, 2010. 352 с.
6. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Діагностика потенціалу підприємства. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2011. № 1. С. 155–166.
7. Чупіс А.В. Оцінка, аналіз, планування фінансового середовища підприємства: фахове видання. Суми: Довкілля, 2005. 368 с.
8. Ксьондз С.М., Сапригіна О.В. Проблеми формування фінансових ресурсів підприємств. Економіка та суспільство. 2017. № 10. С. 614–615.
Опубліковано
2019-05-24
Сторінки
133-137
Розділ
СЕКЦІЯ 7 ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ