ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ В УКРАЇНІ

  • Н.І. Степанюк
Ключові слова: бюджетне фінансування, пріоритетні напрями бюджетного фінансування, видатки бюджету, функціональна класифікація видатків бюджету, валовий внутрішній продукт

Анотація

Статтю присвячено визначенню пріоритетних напрямів бюджетного фінансування за рахунок коштів державного бюджету України на середньострокову перспективу. Для цього використано результати аналізу складу і структури видатків державного бюджету України за функціональною класифікацією за п’ять останніх років на основі законодавчих актів, які визначають основні перспективи розвитку нашої держави. Сформульовано чинники впливу на визначення пріоритетності того чи іншого напряму бюджетного фінансування.

Посилання

1. Степанюк Н.І. Бюджетне фінансування: принципи, форми, методи та шляхи вдосконалення. Фінанси, облік і аудит. 2016. Вип. 1(27). С. 107–118.
2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456–VI. Відомості Верховної Ради України. 2010. № 50–51. Ст. 572.
3. Бюджетна система: підручник / За наук. ред. В.М. Федосова, С.І. Юрія. К.: Центр учбової літератури; Тернопіль: Екон. думка, 2012. 871 с.
4. Державна казначейська служба України. URL: http://www.treasury.gov.ua/main/uk/index.
5. Україна 112. URL: https://ua.112.ua/ekonomika/biudzhet-2018-osnovni-pokaznyky-ta-pryblyzni-vytraty-na-priorytetni-napriamky-410699.html.
6. Інновації у фінансовій сфері: монографія / В.М. Опарін, Т.В. Паєнтко, В.М. Федосов та ін. К.: КНЕУ, 2013. 444 с.
7. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.
Опубліковано
2019-05-24
Сторінки
129-132
Розділ
СЕКЦІЯ 7 ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ