ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

  • А.О. Нікітішин
Ключові слова: місцевий бюджет, податкові надходження, податки, збори, бюджетна децентралізація, податок на майно, податок на доходи фізичних осіб

Анотація

Стаття присвячена дослідженню та оцінці сучасного стану доходів місцевих бюджетів у контексті проведеної реформи бюджетної децентралізації. Метою статті є дослідження та оцінка стану доходів місцевих бюджетів у контексті проведеної реформи бюджетної децентралізації. Автором досліджено практику формування податкових надходжень місцевих бюджетів та визначено роль податків у формуванні дохідної частини місцевих бюджетів. Проаналізовано структуру податкових надходжень та визначено особливості їх розмежування між бюджетами різних рівнів у контексті змін бюджетного та податкового законодавства в умовах бюджетної децентралізації.

Посилання

1. Кириленко О.П. Місцеві фінанси: підручник / О.П. Кириленко. К.: Знання, 2006. 677 с.
2. Кириленко О., Малиняк Б., Письменний В., Русін В. Планування та управління фінансовими ресурсами територіальної громади // Асоціація міст України. К., ТОВ ПІДПРИЄМСТВО «ВІ ЕН ЕЙ», 2015. С. 396.
3. Управління фінансовими ресурсами місцевого бюджету: монографія / Л.Ф. Кондусова, І.І. Нескородєва, І.І. Алексєєнко та ін. Х.: Вид. ХНЕУ, 2011. 289 с.
4. Луніна І.О. Розвиток бюджетної децентралізації в Україні: наукова доповідь / За ред. д. е. н. І.О. Луніної; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». К., 2016. 70 с.
5. Пелехатий А.О. Фінансова незалежність бюджетів об’єднаних територіальних громад: основні проблеми та шляхи їх подолання / А.О. Пелехатий // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / НАН України. ДУ «Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАНУ» ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). Львів, 2016. Вип. 4 (120). С. 126–130.
6. Бюджетний моніторинг: Аналіз виконання бюджету за 2016 рік / [В.В Зубенко., І.В. Самчинська, А.Ю. Рудик та ін.]; ІБСЕД Проект «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ – ІІ) впровадження», USAID. К., 2017. 90 с.
Опубліковано
2019-05-24
Сторінки
110-113
Розділ
СЕКЦІЯ 7 ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ