ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

  • Ю.Р. Баранюк
Ключові слова: державний фінансовий контроль, європейський досвід, інституціоналізація, аудиторський висновок

Анотація

У статті обґрунтовано необхідність модернізації системи державного фінансового контролю в Україні. Здійснено порівняльний аналіз наявних інституційних моделей державного фінансового контролю в країнах Європи. Виявлено інституційно-організаційні проблеми державного фінансового контролю в Україні, запропоновано шляхи їх подолання на основі імплементації європейського досвіду.

Посилання

1. Мазаракі А., Волосович С. Домінанти інституційної модернізації фінансової системи України. Вісник КНТЕУ. 2016. № 1. С. 5–23.
2. Чугунов І., Пасічний М. Фінансова політика України в умовах глобалізації економіки. Вісник КНТЕУ. 2016. № 5. С. 5–18.
3. Завистовська Г. Зарубіжний досвід урядового фінансового контролю. Економічний аналіз. 2014. Т. 18 (1). С. 156–161.
4. Александрович О. Особливості організації та функціонування систем державного фінансового контролю: світовий досвід. Зовнішня політика та національна безпека. 2014. Вип. 4 (47). С. 375–382.
5. Голоядова Т. Міжнародний досвід вищих органів державного фінансового контролю США, Франції, Великобританії, Німеччини та перспективи розвитку державного фінансового контролю в Україні. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2014. Вип. 11 (1). С. 105–107.
6. Bardash S., Baraniuk Yu. Financial audit as a part of state administration in Ukraine: condition and public need. Baltic Journal of Economic Studies. 2016. № 2 (2). Р. 5–14.
7. Слободяник Ю. Формування системи державного аудиту в Україні: монографія. Суми: ФОП Наталуха А.С., 2014. 321 с.
8. Рахункова палата України: співпраця з Верховною Радою та організаціями громадянського суспільства / Д. Базілевич, В. Крижанівський, В. Мельничук, В. Невідомий, Н. Старостенко. Київ: ФОП Москаленко О.М., 2017 82 с.
9. Бардаш С., Баранюк Ю. Трансформація теоретичних основ та практики державного фінансового аудиту. Економічний дискурс. 2016. № 3. С. 26–36.
10. Барановська В., Баранюк Ю. Розвиток зовнішнього незалежного контролю державних фінансів в Україні. Молодіжний економічний дайджест. 2015. № 2–3 (5–6). С. 187–192.
11. Дешко Л., Баранюк Ю. Метаморфоза організаційно-правових засад та практики митного контролю імпорту як об’єкта державного аудиту. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 10. С. 135–141.
12. А як у них? Взаємодія парламенту та Рахункової палати. Громадянська мережа ОПОРА. 2017. URL: https://rada.oporaua.org/analityka/a-iak-u-nykh/19758-a-iak-u-nykh-vzaiemodiia-parlamentu-ta-rakhunkovoi-palaty.
13. Ukraine PEFA 2015: Звіт про виконання державного управління фінансами. Світовий банк. 2016. 100 с. URL: https://pefa.org/assessments/ukraine-2016.
14. Лімська декларація керівних принципів державного аудиту: ІX Конференція Міжнародної організації вищих контрольних органів від 1 січня 1977 року. ІНТОСАІ. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/ 604_001.
15. Хіт-парад перемог: матеріали міжнародної аудиторсько-консалтингової компанії «Бейкер Тіллі Україна». 2017. 41 с. URL: http://www.bakertilly.ua/news/id1286.
16. Облік діяльності та управління, включаючи аудиторську роботу з бюджету ЄС, використання ресурсів та підзвітність: річний звіт за 2016 рік / Європейський суд аудиторів. Люксембург: Публікаційне бюро Європейського Союзу, 2017. 48 с. URL: https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=41192.
17. Комплексний облік наших продуктів та заходів у 2015 році, що містять ключову інформацію про наш заклад: річний звіт // Європейський суд аудиторів. Люксембург: Публікаційне бюро Європейського Союзу. 2016. 60 с. URL: https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=35817.
18. Підсумки аудиторських заходів в ЄС: річний звіт за 2014 рік // Європейський суд аудиторів. Люксембург: Публікаційне бюро Європейського Союзу, 2015. 60 с. URL: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AAR_14/AAR_14_EN.pdf.
19. Підсумки аудиторських заходів в ЄС: річний звіт за 2013 рік // Європейський суд аудиторів. Люксембург: Публікаційне бюро Європейського Союзу, 2014. 51 с. URL: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AAR14/QJAA14001ENC.pdf.
20. Підсумки аудиторських заходів в ЄС: річний звіт за 2012 рік // Європейський суд аудиторів. Люксембург: Публікаційне бюро Європейського Союзу, 2013. 55 с. URL: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AAR12/AAR12_EN.PDF.
Опубліковано
2019-05-24
Сторінки
78-82
Розділ
СЕКЦІЯ 7 ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ