СПЕЦИФІКА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ КОНДИТЕРСЬКОЇ ГАЛУЗІ

  • М.В. Шашина
  • В.В. Кньовець
Ключові слова: ризики інвестиційної діяльності, інвестиційна політика, господарська діяльність, цілі інвестиційної політики, кондитерський ринок, інвестор, інвестиційна привабливість

Анотація

Проаналізовано вітчизняний ринок кондитерських виробів. Описано основні цілі інвестиційної політики, чинники, на які звертає увагу інвестор під час вибору інвестиційного проекту, цілі інвестиційної привабливості для інвестора та підприємства. Розвиток інвестиційної діяльності підприємства можливий шляхом продажу та купівлі цінних паперів, оскільки цей напрям не дуже розвинений в Україні. Кондитерська галузь є найрозвиненішою в Україні, проте має свої особливості розвитку, які буде описано.

Посилання

1. Державнa службa статистики України. URL: http://ukrstat.org.
2. Об’єднання виробників кондитерської, харчоконцентратної та крохмалопатокової галузей України. URL: http://ukrkondprom.com.ua/statistika/.
3. Кондитерська промисловість України. Кондитер України. URL: http://www. ukrkonditer.kiev.ua.
4. Національне рейтингове агентство «Рюрік». URL: http://www.rurik.com.ua/.
5. Глобальні та національні проблеми економіки. URL: http://www.global-national.in.ua/.
6. Вовчак О.Д. Інвестування: навч. посіб. Львів: Новий Світ, 2007. 544 с.
7. Сокуренко П.І., Кришан О.Ф. Інвестиційна політика як ефективна форма управління ухваленням інвестиційних рішень. Європейський вектор економічного розвитку. 2010. № 1(8). URL: http://edutexts.org/tw_ files2/urls_3/51/d-50152/7z-docs/21.pdf.
8. Коюда О. Інвестиційна привабливість підприємства в умовах трансформації економіки: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.06.01; Харк. держ. екон. ун-т. Х., 2003. 16 с.
9. Аранчій Д., Гончаренко С. Інвестиційна привабливість підприємств: сутність, фактори впливу та оцінка існуючих методик аналізу. Наукові праці Полтавської державної агарної академії. 2011. Вип. 3. Т. 2. С. 59–64.
10. Делас В.А., Макеєнко Н.Ю. Інвестиційна політика кондитерської корпорації «Рошен» в умовах сучасного розвитку економіки України. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2014. Вип. 118. Ч. 2. С. 183–190.
Опубліковано
2019-05-24
Сторінки
39-42
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ