СУТНІСТЬ ТА НЕОБХІДНІСТЬ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ РЕАЛІЗАЦІЇ КНИЖКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

  • О.О. Сосновська
Ключові слова: управління, ринок, реалізація книжкової продукції, торгівля, товарно-грошовий обмін, мережа Інтернет, електронна торгівля

Анотація

У статті розглянуто основні компоненти моделі товарного ринку. Досліджено мультиканальність  реалізації книжкової продукції. Проаналізовано можливості мережі Інтернет для потреб товарно-грошового обміну. Визначено основні операції та процеси електронної торгівлі. Запропоновано пояснення управління системою реалізації книжкової продукції в мережі Інтернет.

Посилання

1. Основи економічної теорії: підручник / За ред. С.В. Мочерного. К.: Знання, 2003. 348 c.
2. Балабанов И.Т. Электронная коммерция. СПб.: Питер, 2001. 336 с.
3. Системи електронної комерції: створення, просунення і розвиток: монографія / О.М. Юдін, М.В. Макарова, Р.М. Лавренюк. Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011. 201 с.
4. Організація торгівлі: підручник / В.В. Апопій, І.П. Міщук, В.М. Ребицький, та ін.; за ред. В.В. Апопія. К.: Центр учбової літератури, 2008. 632 с.
5. Борисова Ю. Деякі проблеми регулювання правовідносин у сфері електронної комерції. Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. 2010. № 82. С. 69–72.
6. Васильева Н.М. Правовое регулирование налогообложения электронной коммерции: автореф. дис. … канд. юр. наук: 12.00.14 «Административное право, финансовое право, информационное право». М., 2007. 27 с.
7. Свидрук І.І. Формування систем управління в підприємствах електронної торгівлі: дис. … канд. екон. наук: 08.00.04. Львів, 2007. 229 с.
Опубліковано
2019-05-24
Сторінки
28-31
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ