ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА СТРУКТУРУ АКЦІОНЕРНОГО КАПІТАЛУ

  • Б.С. Сахарук
Ключові слова: акціонерний капітал, акціонерне товариство, акція, структура акціонерного капіталу, формування структури акціонерного капіталу, фактори формування акціонерного капіталу

Анотація

Досліджено джерела та фактори формування акціонерного капіталу підприємств, на основі чого побудовано схематичну модель впливу різних факторів на структуру акціонерного капіталу підприємства. Визначено основні складники капіталу акціонерного товариства та його структуру. Запропоновано вдосконалене визначення  структури акціонерного капіталу.

Посилання

1. Цінні папери: підручник / В.Д. Базилевич, В.М. Шелудько, Н.В. Ковтун та ін.; за ред. В.Д. Базилевича. К.: Знання, 2011. 1094 с.
2. Баюра Д.О. Система корпоративного управління в Україні: стан та перспективи розвитку: монографія. К.: Київський університет, 2009. 288 с.
3. Зазуляк Л.П. Чинники та джерела формування капіталу підприємствами. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Проблеми економіки та управління. 2006. № 554. С. 35–39.
4. Корж Н.В. Структурування корпоративного капіталу. Економічний часопис-ХХІ. 2014. № 11–12. С. 113–115.
5. Мацера С.М. Фінансова вартість акціонерного капіталу та методи її оцінки. Науковий вісник НЛТУ України. 2011. Вип. 21.9. С. 241–247.
6. Савенко Н.В. Акціонерний капітал: сутність та функції. Вісник Дніпропетровського університету. Економіка. 2011. Вип. 5(2). С. 65–72.
7. Шегда А.В., Баюра Д.О. Форми корпоративного контролю в системі акціонерних відносин в Україні. Корпорації та інтегровані структури: проблеми науки та практики: колективна монографія. Х.: ІНЖЕК, 2007. 344 с.
Опубліковано
2019-05-24
Сторінки
20-23
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ