ДИНАМІКА ЗМІНИ ОБСЯГІВ ПРИДБАННЯ ТА ЦІН НА РЕСУРСИ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

  • Т.М. Саванчук
Ключові слова: матеріальне забезпечення, матеріальні ресурси, придбання ресурсів, середні ціни, сільськогосподарські підприємства

Анотація

У статті досліджено динаміку зміни обсягів придбання та цін на ресурси матеріального забезпечення сільськогосподарських підприємств. Установлено, що ціна на ресурси та обсяги їх придбання є суттєвими умовами договорів постачання. Визначено матеріальні ресурси, необхідні для діяльності сільськогосподарських підприємств, на обсяги придбання яких зміна цін чинить значний вплив та несуттєвий.

Посилання

1. Самойлик Ю.В. Матеріально-технічне забезпечення АПК: тенденції, механізми, перспективи. Економіка і регіон. 2014. № 4(42). С. 17–22.
2. Матеріально-технічне забезпечення аграрної галузі / М.М. Могилова, Я.К. Білоусько, Г.М. Підлісецький. Економіка АПК. 2013. № 2. С. 61–67.
3. Кошельник В.М. Матеріально-технічне забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств. Ефективна економіка. 2014. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2920.
4. Олійник О.В. Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві: монографія. К.: Центр навчальної літератури, 2006. 288 с.
5. Величко О.П. Логістика в системі менеджменту підприємств аграрного сектору економіки: монографія. Дніпро: Акцент ПП, 2015. 525 с.
6. Відтворення та ефективність використання ресурсного потенціалу АПК (теоретичні і практичні аспекти) / Відп. редактор акад. УААН В.М. Трегобчук. Київ: Ін-т економіки НАН України, 2003. 259 с.
7. Шпикуляк О.Г. Агрохімічне обслуговування сільськогосподарських підприємств як інноваційна детермінанта їх ефективності. Ефективна економіка. 2012. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1076.
8. Тарасович Л.В. До питання про світовий досвід застосування засобів хімізації. URL: http://www.rusnauka.com /10_NPE_2008/Economics/29376.doc.htm.
9. Вишневецька О.В. Економічна оцінка ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах. Ефективна економіка. 2015. № 6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4151.
10. Данкевич Є.М. Кормовиробництво як необхідна складова стратегії розвитку міжгалузевої інтеграції. URL: https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/8.1/099.pdf.
11. Купівля матеріально-технічних ресурсів для виробничих потреб сільськогосподарськими підприємствами у 2012 році: статистичний бюлетень / Відп. за вип. О.М. Прокопенко. Київ: Державна служба статистики України, 2013. 44 с.
12. Купівля матеріально-технічних ресурсів для виробничих потреб сільськогосподарськими підприємствами у 2013 році: статистичний бюлетень / Відп. за вип. О.М. Прокопенко. Київ: Державна служба статистики України, 2014. 44 с.
13. Купівля матеріально-технічних ресурсів для виробничих потреб сільськогосподарськими підприємствами у 2014 році: статистичний бюлетень / Відп. за вип. О.М. Прокопенко. Київ: Державна служба статистики України, 2015. 44 с.
14. Купівля матеріально-технічних ресурсів для виробничих потреб сільськогосподарськими підприємствами у 2015 році: статистичний бюлетень / Відп. за вип. О.М. Прокопенко. Київ: Державна служба статистики України, 2016. 42 с.
15. Купівля матеріально-технічних ресурсів для виробничих потреб сільськогосподарськими підприємствами у 2016 році: статистичний бюлетень / Відп. за вип. О.М. Прокопенко. Київ: Державна служба статистики України, 2017. 42 с.
Опубліковано
2019-05-24
Сторінки
15-19
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ