ПОДАТКОВА РЕФОРМА В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

  • В.Л. Стоєв
Ключові слова: фіскальна політика, податкова реформа, податковий кодекс, регіон, доходи місцевих бюджетів, децентралізація

Анотація

Досліджено та проаналізовано на прикладі змін до Податкового кодексу України сучасний стан реформування податкової системи з погляду досягнення цілей збільшення економічної самостійності регіонів та децентралізації. Запропоновано шляхи реформування податкової системи на сучасному етапі.

Посилання

1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 р. № 688-р «Деякі питання реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні». URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/688-2016-р.
2. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами. URL: http://www.kmu.gov.ua/kmu/docs/EA/00_Ukraine-EU_Association_Agreement_%28body%29.pdf.
3. Європейська хартія місцевого самоврядування. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_036.
4. Президент представив «Стратегію реформ-2020». URL: http://www.president.gov.ua/news/31289.html.
5. Тітов М. Про деякі проблемні питання децентралізації влади в Україні. Місцеве самоврядування. 2017. № 11. URL: https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/2017/november/issue-11/article32027.html.
6. Юркевич І. Про деякі проблемні питання децентралізації влади в Україні. Актуальні проблеми правознавства. 2017. № 3(11). С. 100–104.
7. Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/.
8. Проект закону України «Про внесення змін до Податковий кодексу та інших законів України (відносно податкової реформи)», зареєстрованій 15.09.2014 за № 5079. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52180.
9. Верховна Рада розпочала розгляд президентських поправок до Конституції щодо децентралізації влади. URL: http://www.president.gov.ua//news/30659.html.
10. Десять тезисов выступления главы Государственной фискальной службы Игоря Билоуса на конференции «Свежий взгляд на Украину». URL: http://biz.liga.net/all/all/stati/2874851-igorbilous-raskryl-podrobnosti-budushchey-nalogovoy-reformy.htm.
11. Податковий кодекс України (діюча редакція). URL: http://zakon.rada.gov.ua.
12. Експерти перерахували недоліки проекту податкової реформи та внесли пропозиції з її вдосконалення. URL: http://uspp.ua/eksperti-pereraxuvali-nedol%D1%96ki-proektupodatkovo%D1%97-reformi-ta-vnesli-propozicz%D1%96%D1%97-z-%D1%97%D1%97-vdoskonalennya.html.
Опубліковано
2019-05-24
Сторінки
60-63
Розділ
СЕКЦІЯ 5 РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА