ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБЛЕННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

  • Г.І. Писаревська
Ключові слова: управління персоналом, процесний підхід, бізнес-процес, стратегічний план управління персоналом, процедури

Анотація

Статтю присвячено обґрунтуванню теоретичних основ бізнес-процесу управління персоналом та їх практичному застосуванню. Визначено переваги застосування процесного підходу до управління персоналом. Запропоновано заходи щодо вдосконалення процесу управління персоналом на підприємстві, що включають модель формування процесу управління персоналом та розроблення бізнес-процесу управління персоналом з урахуванням його стратегічного плану.

Посилання

1. Управление персоналом организации: учебник для бакалавров / Н.А. Александрова, Л.И. Васильцова, Б.А. Воронин, В.И. Набоков. Екатеринбург: Урал. аграр. изд-во, 2013. 372 с.
2. Безгін К.С., Гришина І.В. Порівняльний аналіз процесного та функціонального підходів до управління підприємством. Вісник економічної науки України. 2009. № 2. С. 3.
3. Бірдус Л.В., Бірдус М.А. Управління персоналом вищого рівня: стратегія та прогнозування. АгроСвіт. 2015. № 21. C. 12–14.
4. Бундюк Р.А. Определение бізнес-процессов управления персоналом крюингового предприятия. Труды Одесского политехнического университета. 2009. Вип. 1 (31). С. 275–277.
5. Верба В.А. Розвиток компанії на принципах процесного управління. Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право). 2008. Вип. 1–2. С. 517–526.
6. Управління персоналом: навч. посіб. / М.Д. Виноградський, А.М. Виноградська, О.М. Шканова; 2-е вид. Київ: ЦУЛ, 2009. 500 c.
7. Давиденко М.В. Бизнес-планирование как инструмент формирования эффективной стратегии управления персоналом. Экономика. Управление. Культура. 2007. Вып. 14. С. 118–122.
8. Даниленко О.А. Обґрунтування процесного підходу до управління персоналом організації. URL: ir.kneu.edu.ua:8080.
9. Данченко О.Б., Поскріпко Ю.А. Інжиніринг бізнес-процесу управління персоналом у системі економічної безпеки організацій. Управління проектами та розвиток виробництва. 2012. № 3 (43). С. 79–87.
10. Кірдіна О.Г. Процесний підхід до управління персоналом. Вісник економіки транспорту та промисловості. 2014. № 46. С. 278–281.
11. Назаров Н.К. Побудова кадрового бізнес-процесу в моделі реінжинірингу персоналу підприємства. Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. 2012. №. 1 (26). С. 157–161.
12. Реінжиніринг бізнес-процесів: монографія / В.І. Польшаков, О.Б. Данченко, І.В. Польшаков. К.: КРОК, 2011. 290 с.
13. Управління персоналом: навч. посіб. для студентів вузів / В.А. Рульєв, С.О. Гуткевич, Т.Л. Мостенська. Київ: Кондор, 2013. 309 c.
14. Сперанский В.С. Современные технологии управления персоналом. М.: Альфа-Пресс, 2008. 496 с.
Опубліковано
2019-05-24
Сторінки
75-77
Розділ
СЕКЦІЯ 6 ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА