АНАЛІЗ ВПЛИВУ ТРУДОВИХ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ДЕМОГРАФІЧНУ СИТУАЦІЮ В УКРАЇНІ

  • І.М. Лапшин
Ключові слова: міграційні процеси, трудова міграція, еміграція, імміграція

Анотація

У статті розглянуто стан трудової міграції в Україні, проаналізовано динаміку та сутність еміграційних та імміграційних процесів на сучасному етапі. Досліджено трудову міграцію за кількісною ознакою, рівнем освіти та сферою зайнятості. Досліджена географічна спрямованість трудової міграції, виявлено причини такого розподілу. Проаналізовано динаміку та важливість надходжень з-за кордону. Доведено вплив цих переказів на добробут сімей мігрантів та економіку країни загалом. Визначено фактори впливу на трудову міграцію та її наслідки.

Посилання

1. Міграція в Україні: Факти і цифри URL: http://iom.org.ua/sites/default/files/ff_ukr_21_10_press.pdf
2. Міграція як чинник розвитку в Україні. К.: МОМ, 2016. Міграційний профіль Українию URL: http://www.iom.org.ua/sites/default/files/mom_migraciya_yak_chynnyk_rozvytku_v_ukrayini.pdf
3. Державна Міграційна Служба України: рік. URL: https://dmsu.gov.ua/assets/files/mig_profil/mig_prifil_2016.pdf
4. Міжвідомчий координаційний штаб з питань соціального забезпечення громадян України, які переміщуються з районів проведення антитерористичної операції та тимчасово окупованої території. URL: http://www.dsns.gov.ua/ua/Ostanni-novini/30800.html
5. CEDOS аналітичний центр демографії [Електронний ресурс. URL: https://cedos.org.ua/uk/osvita/ukrainski-studenty-za- kordonomskilky-ta-chomu
6. External Labour Migration in Ukraine as a Factor in SocioDemographic and Economic Development. URL: http://www.carim-east.eu/media/CARIM-East-2012-RR-14.pdf
7. Atamanov A. et al. Income and Distribution Effects of Migration and Remmitances: Analysis Based on CGE Models for Selected CIS Countries. CASE network reports N 86. Warsaw, 2009. P. 30.
8. Позняк О.В. Міграція населення як чинник соціально-економічного та демографічного розвитку // Міжнародна міграція та розвиток України в контексті європейської інтеграції: Зб. матеріалів міжнар. наук. конф., 16 жовтня 2007 р., м. Київ / за заг. ред. О.С. Власюка. К.: ПЦ «Фоліант», 2008. С. 14–15.
9. Гайдуцький А. Чому трудові мігранти перспективніші за іноземних інвесторів: 6 фактів інвестиційного потенціалу українських гастарбайтерів. URL: http://forbes.net.ua/ua/opinions/1367112-chomu-trudovi-migranti-perspektivnishi-za-inozemnih-investoriv
10. Дослідження з питань інтеграції, злочинів на грунты ненависті та дискримінації різних категорій мігрантів. К.: МОМ, 2014. URL: http://www.iom.org.ua/sites/default/files/study.pdf
11. Населення України. Трудова еміграція в Україні. – К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи, 2010; Звіт щодо методології, організації проведення та результатів модульного вибіркового обстеження з питань трудової міграції в Україні /МОП, Державна служба статистики України, Ін-т
демографії та соціальних досліджень НАНУ. К., 2013
12. Frontex. Аnnual risk analysis 2016. URL: http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Annula_Risk_Analysis_2016.pdf
13. Frontex. Eastern European Border Quarterly. Квартальний аналіз ситуації на Східноєвропейському кордоні. URL: http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/EB_Q4_2015.pdf
Опубліковано
2019-05-24
Сторінки
64-68
Розділ
СЕКЦІЯ 6 ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА