АНАЛІЗ ІНДИВІДУАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ УЧАСТІ В ДЕРЖАВНІЙ ПЕНСІЙНІЙ СИСТЕМІ

  • О.Ю. Приходченко
Ключові слова: пенсійна система, пенсійні внески, заробітна плата, тіньова економіка

Анотація

У статті розглянуто методологічні засади аналізу стратегій участі людини в державній пенсійній системі та їх вплив на тіньову економіку. На основі інтерпретованої моделі Алінгхема-Сендмо досліджено поведінку суб’єктів щодо ухилення від сплати податків та участі в пенсійній системі. Виявлено основні важелі впливу на детінізацію заробітної плати. Розроблено методологію щодо аналізу індивідуальних стратегій участі в солідарній пенсійній системі з використанням методів теорії ігор. Проведені дослідження виявили необхідність більш детального моделювання накопичувальної пенсійної системи з урахуванням особливостей продуктів недержавних пенсійних фондів, страхових компаній та банків.

Посилання

1. Розвиток державного пенсійного страхування в умовах пенсійної реформи: монографія / О.П. Кириленко, Б.С. Малиняк, О.В. Петрушка та ін.; за ред. О.П. Кириленко, Б.С. Малиняка. Тернопіль: ТНЕУ, 2013. 350 с. ISBN 978-966-654-350-2.
2. Allingham M.G., Sandmo A. Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis. Journal of Public Economics. 1972. № 1. Р. 328–338.
3. Федірко Н.В., Єфремов Д.П. Електронний текст лекцій науки «Економіка суспільного сектору». К.: КНЕУ, 2014. 140 с. URL: http://feu.kneu.edu.ua/ua/depts4/k_makroekonomiky_ta_derzhavnogo_upravlinnja/disciplines_of_bachelor_level_mdu/econom_publ_sector/.
4. David de la Croix, Philippe Michel. A Theory of Economic Growth: Dynamics and Policy in Overlapping Generations. Cambridge: University Press, 2002.
5. Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1105-14.
6. Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення». URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1057-15.
7. Розподіл працівників за розмірами заробітної плати. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.
8. Пенсійний фонд у цифрах. URL: http://www.pfu.gov.ua/pfu/control/uk/publish/category?cat_id=95535.
9. Меркулова Т.В., Тимошенко Ю.Г. Моделирование пенсионных сбережений. Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія «Економіка». 2009. № 851. С. 189–195.
10. Закон України «Про страхування». URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80.
Опубліковано
2019-05-24
Сторінки
200-203
Розділ
СЕКЦІЯ 9 МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ