ПРОБЛЕМИ МІГРАЦІЇ: МОДЕЛЬ СИСТЕМНОЇ ДИНАМІКИ

  • Г.І. Берегова
  • В.А. Козицький
Ключові слова: міграція, системна динаміка, модель, безробіття, заробітна плата

Анотація

У статті досліджено структурні взаємозв’язків між макроекономічними показниками ринку праці України, які формують міграційні потоки в різних напрямах. Розроблено імітаційну модель системної динаміки, що враховує причинно-наслідкові зворотні циклічні зв’язки між міграцією та низкою чинників. Зокрема, обґрунтовано вагомість впливу відмінностей між середньою заробітною платою, рівнем безробіття, рівнем життя, ВВП на особу в Україні та за кордоном.

Посилання

1. Oliskevych M. Hysteresis, Structural Shocks and Common Trends in Labor Market: Consequence for Ukraine / М. Oliskevych // Economic Studies. 2015. Issue 4. pp. 120–137.
2. Lukianenko I. Evidence of Asymmetries and Nonlinearity of Unemployment and Labour Force Participation Rate in Ukraine / Iryna Lukianenko, Marianna Oliskevych // Prague Economic Papers. 2017. Vol. 26 (5). P. 578–601.
3. Оліскевич М.О. Асиметричність динаміки процесів на ринку праці: нелінійний економетричний аналіз / М.О. Оліскевич // Актуальні проблеми економіки. 2015. № 2(164). C. 427–436.
4. Клебанова Т.С. Неравномерность и цикличность динамики социально-экономического развития регионов: оценка, анализ, прогнозирование / Т.С. Клебанова, Н.А. Кизим, Л.С. Гурьянова. Х.: ИД «ИНЖЭК. 2012.
5. Nehrey M. Modelling of strategic interaction of enterprise with competitors / Maryna Nehrey // Journal L'Association 1901 “SEPIKE”. 2015. Vol. 10. P. 116–120.
6. Гурьянова Л.C. Модель анализа асимметрии регионального развития / Л.С. Гурьянова, Т.С. Клебанова, Е.А. Сергиенко, Г.С. Гончаренко // Проблемы экономики. 2012. Т. 2. С. 27–33.
7. Oliskevych M. Economic Activity of Population in the Ukrainian Labor Market: Nonlinear Smooth Transition Model / М. Оліскевич // British Journal of Economics, Management and Trade. 2015. Vol. 10. Issue 1. pp. 1–13.
8. Lukianenko I. The Effects of Shocks on the Labor Market: SVEC Modeling / I. Lukianenko, M. Oliskevych // Procedia Economics and Finance. Elsevier. 2015. Vol. 27. – P. 311–322.
9. Матвийчук А. В. Прогнозирование банкротств предприятий с использованием инструментария нейронных сетей / А. В. Матвийчук // Управление финансовыми рисками. 2008. № 04 (16). С. 280–288.
10. Komar M. Innovative Process Modeling of Small Business in Ukraine / Mariana Komar, Maryna Nehrey // Evropsky Casopis Ekonomiky a Managementu. 2016. Vol. 2. Issue 3. P. 19–24.
11. Лук’яненко І. Особливості побудови динамічної стохастичної моделі загальної рівноваги для аналізу економіки України / І. Г. Лук’яненко // Економічна кібернетика. 2010. № 4–6. C. 64–66.
12. Sterman J. Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World / John Sterman. Irwin McGraw-Hill. New York, 2000. 982 p.
Опубліковано
2019-05-24
Сторінки
195-199
Розділ
СЕКЦІЯ 9 МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ