ДИЗАЙН-МИСЛЕННЯ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ, ПЕРЕВАГИ Й ОБМЕЖЕННЯ

Ключові слова: дизайн, дизайн-мислення, креативність, клієнтський досвід, Стенфордська модель, wicked-проблеми, техніки дизайн-мислення

Анотація

Дизайн-мислення є перспективним напрямом дослідження для науковців і фахівців із менеджменту, ураховуючи позитивний досвід його використання і зростаючу популярність серед провідних компаній світу. Нині відомі характерні риси, етапи, інструменти та техніки дизайн-мислення, однак малодослідженим залишається питання щодо меж практичного застосування цього підходу, його переваг і недоліків. У статті виявлено переваги дизайн-мислення, зокрема: оперативне вдосконалення продуктів і послуг відповідно до потреб клієнтів, тімбілдинг, новий досвід і розвиток креативних здібностей персоналу, формування креативної корпоративної культури. Для успішного застосування дизайн-мислення під час організації дизайн-сесій необхідно враховувати його обмеження, упроваджувати гнучкий формат дизайн-сесій та підбирати учасників дизайн-команд за досвідом, компетенціями і стилем мислення.

Посилання


1. Браун Т. Дизайн-мышление: от разработки новых продуктов до проектирования бизнес-моделей. Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2012. 256 с.
2. Ситник Н.І. Методи дослідження клієнтського досвіду в дизайн-мисленні Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи : міжнар. наук.-практ. конф., 22 квітня 2021 р. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. С. 104–105.
3. Cross N. Design Thinking : Understanding How Designers Think And Work.
London ; New York : Bloomsbury, 2013. 163 p.
4. Ries E. The Lean Start-up: How Today’s Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses. NY : Crown Business, 2013. 328 p.
5. Kolko J. The Divisiveness Of Design Thinking. ACM Interactions, 2018. May-June. URL: http://interactions.acm.org/archive/view/may-june-2018/the-divisiveness-of-design-thinking (дата звернення: 21.06.2021).
6. Vinsel L. Design Thinking Is Kind Of Like Syphilis-It's Contagious And Rots Your Brains. Medium. 2017. Dec. URL: https://medium.com/@sts_news/design-thinking-is-kind-of-like-syphilis-its-contagious-and-rots-your-brains-842ed078af29 (дата звернення: 21.06.2021).
7. Design Thinking. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Design_thinking (дата звернення: 21.06.2021).
8. Папанек В. Дизайн для реального мира Москва : Издательство Д. Аронова, 2020. 416 с.
9. Cross N., Dorst K., & Roozenburg N. F. M. (Eds.). Research In Design Thinking: Delft : Delft University Press. 1992.
10. Razzouk R. & Shute V. What Is Design Thinking And Why Is It Important? Review of Educational Research. 2012. № 82(3). Р. 330–348. URL: https://edtechbooks.org/-yk (дата звернення: 21.06.2021).
11. Camacho M. David Kelley: From Design to Design Thinking at Stanford and IDEO May She Ji The Journal of Design Economics and Innovation. 2016. № 2(1). P. 88–101. DOI: https://doi.org/10.1016/j.sheji.2016.01.009 (дата звернення: 21.06.2021).
12. d.school. An Introduction To Design Thinking: Facilitator’s Guide. URL: https://edtechbooks.org/-Sg (дата звернення: 21.06.2021).
13. IDEO. Design Thinking. URL: https://www.ideou.com/pages/design-thinking
14. Rodgers P. A. Articulating Design Thinking. Design Studies. 2013. № 34(4). P. 433–437. URL: https://edtechbooks.org/-TT (дата звернення: 21.06.2021).
15. Васильева Е.В. Развитие креативных способностей и компетенций профессионалов цифрового будущего. НТИ. Серия 2. Информационные процессы и системы. 2018. № 10. С. 1–10. URL: http://lamb.viniti.ru/sid2/sid2free?sid2=J17141289 (дата звернення: 21.06.2021).
16. Лейфер Л. Design Thinking – это талант использовать чужие идеи. URL: https://theoryandpractice.ru/posts/2213-intervyu-s-professorom-stenforda-larrileyferom-design-thinking--eto-talant-ispolzovatchuzhie-idei (дата звернення: 21.06.2021).
17. Lorusso L, Lee J.H., Worden E.A. Design Thinking for Healthcare: Transliterating the Creative Problem-Solving Method Into Architectural Practice. HERD. 2021. № 14(2). P. 16–29. DOI: https://doi.org/10.1177/1937586721994228 (дата звернення: 21.06.2021).
18. Васильева Е.В. Дизайн-мышление: немного о подходе и много об инструментах развития креативного мышления, изучения клиентских запросов и создания идей : монография. Москва : РУСАЙНС, 2018. 204 с.
19. Forrester. The Total Economic Impact Of IBM’s Design Thinking Practice. URL: https://www.ibm.com/design/thinking/static/Enterprise-Design-Thinking-Report-8ab1e9e1622899654844a5fe1d760ed5.pdf (дата звернення: 21.06.2021).
20. Lawson B. & Dorst K. Design Expertise. Amsterdam : Elsevier. 2009.
Опубліковано
2021-12-20
Сторінки
43-48
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ