ІНОЗЕМНЕ ІНВЕСТУВАННЯ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ: МАСШТАБИ, СТРУКТУРА, ПЕРСПЕКТИВИ

Ключові слова: інвестиції; інвестиційний клімат; прямі іноземні інвестиції, іноземне інвестування

Анотація

У статті досліджено інвестиційну привабливість України на основі індексу інвестиційної привабливості Європейської бізнес асоціації. Проаналізовано динаміку прямих іноземних інвестицій в Україну /з України у 2008-2018 рр. Вивчено структуру прямих іноземних інвестицій в Україну за видами економічної діяльності. Розроблено короткостроковий прогноз потоку іноземних інвестицій в Україну за допомогою економетричного аналізу, побудовано графічну модель. За умови збереження тенденції обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України буде зростати у 2020-2021 рр. Визначено основні загальнодержавні заходи покращення інвестиційної активності в Україні (усунення негативних чинників правового характеру; оптимізація системи оподаткування; удосконалення порядку сплати митних платежів і зборів; створення системи правового захисту іноземних інвесторів).

Посилання


EBA Investment Attractiveness Index. eba.com.ua: вебсайт. URL: https://eba.com.ua/static/EBA_IAI_1H_2017_ENG.pdf (дата звернення: 04.04.2020).
Гаврилюк О. Інвестиційний імідж та інвестиційна привабливість України. Фінанси України. 2018. № 2. С. 68–81.
Максимів Д.Я. Покращення інвестиційної привабливості України. Інноваційна економіка. 2012. № 1. C. 79–107.
Яркова Н.І., Яковенко О.П. Роль органів державної влади в інвестиційному процесі. Економіка будівництва і міського господарства. 2012. №2. C. 89–100.
Фомішина В.М. Інвестиційна політика України у світлі євроінтеграційних процесів: вибір пріоритетів. Бізнес-навігатор. 2014. № 1. (33). С.180–185.
Статистична інформація. Державна служба статистики України: вебсайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua. (дата звернення: 14.04.2020).
Основні недоліки та проблеми залучення іноземних інвестицій в Україні economy.nayka.com.ua: вебсайт. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/n=4&y=2014. (дата звернення: 21.04.2020).
Боярчук А.І. Інвестиційна привабливість в міжнародних економічних відносинах: на прикладі Херсонської області. Innovative educational technologies: European experience and its application in economics and management training. Poland. Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University, 2016. С. 12–17.
Огородник Р.П. Україна як реципієнт прямих іноземних інвестицій: обсяг і динаміка. Сучасні тенденції міжнародних економічних відносин і зовнішньоекономічні зв'язки України : колективна монографія / За ред. д.е.н., проф. В.М. Фомішиної. Херсон : ТОВ "ВКФ"СТАР"ЛТД", 2017. С. 239–263.
Фомішина В.М., Башнянин Г.І. Фіскальні важелі формування інвестиційної стратегії України в умовах посилення євроінтеграційних процесів. Адаптація інструментів управління зовнішньоекономічною діяльністю до євроінтеграційних процесів [Колективна монографія] / За ред. В.М. Фомішиної, І.Ю. Вольвач. Херсон : ХНТУ, 2015. С. 5–25.
Опубліковано
2020-10-09
Сторінки
14-18
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ